Szopka polsko-chińska

szopka
Będąc oskarżonym o zaniechanie wszelakiej aktywności na poniższej stronie, postanowiłem ponowić niegdyś już poruszaną na forum publicznym prośbę. Być może wśród czytelników tutejszych tekstów jest ktoś kto kiedykolwiek miał okazję zapoznać się z historią pewnego przedmiotu, który z Polski do Chin trafił, niestety nieznajomymi mi drogami. Ale po kolei…

W Pekinie Katolicy mogą modlić się i uczestniczyć w sprawowaniu kultu w przynajmniej czterech głównych kościołach, zwanych katedrami: Katedra Północna, Katedra Południowa, Katedra Wschodnia i Katedra Zachodnia. Każdy z tych kościołów ma swoją długą i dość skomplikowaną historię. I tak Katedra Północna będąca siedzibą biskupa Pekinu, wybudowana przed rokiem 1703 przez jezuickich misjonarzy niestety nie przetrwała do dziś dzień w oryginalnym stanie, dwukrotnie burzona ostatecznie odbudowana w 1890 roku przez francuskich misjonarzy wzorujących się na Katedrze Notre-Dame; Katedra Południowa jest obecną siedzibą Kościoła Patriotycznego w Chinach, najstarszy kościół w Pekinie powstały w miejscu gdzie mieszkał jeden z pierwszych misjonarzy w Chinach – Matteo Ricci, jest to obecnie największy kościół w Pekinie; Katedra Wschodnia leżąca przy najbardziej ruchliwym deptaku handlowym w Pekinie – Alei Wangfujing – to drugi najstarszy kościół katolicki w Pekinie, jego historia sięga roku 1655, jednak ponownie odbudowany po 1702 roku kiedy to został zniszczony przez trzęsienie ziemi (obecnie jest to również kościół prowadzący oficjalne duszpasterstwo dla obcokrajowców, msze sprawowane są przez księży katolickich spoza Chin co jest wyjątkiem); Katedra Zachodnia – pw. Pani z Góry Karmel – została wybudowana przez włoskich misjonarzy w 1723 roku, również zniszczony podczas okresu prześladowań Chrześcijan, ponownie odbudowany na początku XX wieku.

Oprócz czterech największych Katedr, w samym Pekinie znajduje się ponad 7 innych kościołów i kaplic katolickich, a także wiele innych kościołów różnych wyznań chrześcijańskich.

Jakiś czas temu, przeglądając archiwum, zaplecze i strych Katedry Południowej, natrafiłem na dość osobliwe odkrycie. Mianowicie na kolekcję szopek bożonarodzeniowych z różnych stron świata. Jedna z nich pochodziła z Polski. Nie mogłem w żaden sposób ustalić skąd owa szopka mogła znaleźć się w rękach, być może ktoś z Was jest w posiadaniu wiedzy na temat tejże szopki, bardzo proszę o kontakt.

Każdy z tych kościołów, jak to większość kościołów posiada duże zasoby pamiątek, strychów zapełnionych antykami, dzwonnic z artefaktami z czasów Mao, piwnic wypełnionych gadżetami po Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku, etc. Zapewne pomiędzy tym wszystkim odnaleźć można jeszcze więcej takich „mostów” łączących Polskę z Państwem Środka.