Kształtowanie przyszłości w Zoti i Ianeti

 

Ianeti jest miejsce zamieszkiwanym przez Meschetyńców – potomkowie ofiar stalinowskich deportacji w 1944 r. Dekret zawierał decyzję o deportacji muzułmanow z Mescheti do Kirgizji, Uzbekistanu i Kazachstanu. Meschetyńska enklawa w Ianeti jest odizolowana od społeczeństwa gruzińskiego pod względem geograficznym, społecznym i ekonomicznym.

Zoti to wioska zamieszkiwana przez Adżarów. Pod względem przyrodniczym miejsce piękne i urokliwe, domy wśród górskich zboczy i potoków. Jednak codzienność w tym miejscu nie jest łatwa. Warunki geograficzne dotkliwie odczuwalne są szczególnie zimą, utrudniony jest dostęp do służby zdrowia, edukacji, miejsc pracy.

 

W obu wioskach Stowarzyszenie Solidarności Globalnej prowadziło działania skierowane na wsparcie lokalnych liderów, poprzez udział w treningu w Polsce oraz organizację wakacyjnego obozu dla dzieci. Podczas wizyty ewaluacyjnej podsumowaliśmy prowadzone działania. Bardzo ważne dla nas były informacje zwrotne od uczestników projektu. Przyjaźń i nawiązane relacje pozwolą na dalszą pracę i aktywizację społeczności. Młodzi ludzie zapamiętali wiele informacji dotyczących polskiej tradycji i historii oraz słów z naszego języka. Takie spotkania i perspektywa poznawania świata motywują ich również do nauki języka angielskiego. Pokazane przez wolontariuszy gry i zabawy pozwalają na integrację w lokalnej społeczności, która może być podstawą wprowadzania pozytywnych zmian.

Kształtowanie przyszłości trwa. Wierzymy, że nasi gruzińscy przyjaciele dobrze wykorzystają swój potencjał oraz zdobytą dzięki udziałowi w projekcie wiedzę i umiejętności.

Projekt „Kształtujemy przyszłość. Wsparcie centrów dla dzieci i młodzieży w Gruzji” współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

Last Updated (Saturday, 10 November 2018 15:52)